Allerlaatste Everts and Friends Charity Race - dinsdag 21 juli 2015 (Belgische Nationale Feestdag)

Voor de laatste nieuwtjes bezoek onze nieuws pagina

Voorwoord Stefan Everts

affiche 2015Vooreerst bedankt dat u even de tijd neemt om een blik te werpen op de webstek van de 'Everts & Friends Charity Race', een uniek motorcross-evenement dat dit jaar voor de tiende en allerlaatste keer georganiseerd wordt op de Horensbergdam te Genk. En waarvan de opbrengst integraal gaat naar enkele, door mezelf geselecteerde goede doelen: Een Hart voor Limburg (Koning Boudewijnstichting), Ter Heide (begeleidingscentrum voor personen met een ernstige of meervoudige verstandelijke handicap), MediClowns (een tiental ziekenhuisclowns die jaarlijks circa 6.000 bezoekjes brengen aan kinderen in ziekenhuizen in Limburg en Vlaams-Brabant), Bednet (dat langdurig zieke kinderen via pc en internet verbindt aan hun school en klas), De Markt te Mol (een open instelling voor jongerenwelzijn), MPI De Dageraad (onderwijs aan kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale handicap), GOB Ter Engelen (gespecialiseerd opleidings- en begeleidingscentrum voor jongvolwassenen met verminderde kans op de arbeidsmarkt) en Bethanië (multifunctioneel centrum voor schoolgaande kinderen en jongeren met emotionele en gedragsproblemen).

Want uiteindelijk was het me daarom te doen. Om via het motorcross, een sport die me veel heeft gegeven, maar die vaak op een negatieve manier belicht wordt en het erg moeilijk krijgt in ons land, ook iets terug te doen. Om piloten, motorcrossfans, ex-supporters, BV's, sportvedetten, maar ook mensen die geen link hebben met de motorcross-sport samen te brengen en hen een boeiend, uniek evenement aan te bieden. Om kinderen en jongeren, die ziek of gehandicapt zijn of het moeilijk hebben, een fijne dag te bezorgen en hen financieel te ondersteunen. Vandaar dat kinderen en jongeren, en daarmee ook het jeugdmotorcross, bij 'Everts & Friends' centraal staan.

Tegelijk bedenk en organiseer ik graag evenementen en weet ik dat de 'Everts & Friends Charity Race' ondertussen uitgegroeid is tot één van de belangrijkste en meest originele motorcross-wedstrijden op de (inter)nationale kalender. Samen met meer dan driehonderd vrijwilligers doe ik er alvast alles aan om u op 21 juli, onze Nationale Feestag, opnieuw een onuitgegeven wedstrijdprogramma, een interessant deelnemersveld en boeiende randanimatie (voor het hele gezin) aan te bieden. Vermits we toe zijn aan de allerlaatste editie – tien wereldtitels, tien edities van 'Everts & Friends', zo had ik het altijd in mijn hoofd – hoop ik dat u massaal present tekent.

Ik zie u heel graag op 21 juli op de Horensbergdam te Genk!

Have fun!

S72