Allerlaatste Everts and Friends Charity Race - dinsdag 21 juli 2015 (Belgische Nationale Feestdag)

Totaal van 409.866 euro voor de goede doelen (2006 - 2015)

84.600 euro voor goede doelen in 2015

cheque 2015

Op 21 juli werd op de Horensbergdam te Genk de 10de en allerlaatste editie van de 'Everts & Friends Charity Race' gereden, een uniek motorcross-evenement voor het goede doel. Het werd, ondanks de afwezigheid van enkele MXGP-toppers, opnieuw een topeditie met bijzonder veel toeschouwers op de tribunebanken en langs de omloop. Net als bij de vorige edities genoten de kinderen en jongeren van de geselecteerde goede doelen van een heuse VIP-behandeling en van de aandacht van 'The Legend' zelf. Na het afsluiten van de rekeningen kan dit jaar een recordbedrag van maar liefst 84.600 euro worden geschonken aan de verschillende goede doelen:Ter Heide is een gespecialiseerd centrum dat mensen met een meervoudige of ernstige verstandelijke handicap opvangt en ondersteunt. Ter Heide richt zich naar peuters, kleuters, kinderen, adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen: 20.000 euro
Een Hart voor Limburg of 45 kansenbevorderende projecten voor maatschappelijk kwetsbare kinderen:
· Dienstencentrum Sint-Gerardus 4.000 euro
· BS Buidtelberg 5.000 euro
· Jeugdtehuis Kinrooi - Home Hagenhoven 1.000 euro
· BuSo Sint-Elisabeth 5.700 euro
· BuBaO Sint-Elisabeth 900 euro
Bethanië, een multifunctioneel centrum voor schoolgaande kinderen en jongeren met emotionele en gedragsproblemen: 5.000 euro
MPI De Dageraad in Kortessem, een Medisch Pedagogisch Instituut dat o.a. onderwijs aanbiedt aan kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale handicap: 9.000 euro
GOB Ter Engelen (Maaseik), een gespecialiseerd opleidings- en begeleidingscentrum voor o.a. jongvolwassenen met verminderde kans op de arbeidsmarkt: 5.000 euro
MediClowns, een tiental ziekenhuisclowns die jaarlijks circa 6.000 bezoekjes brengen aan zieke kinderen thuis en in ziekenhuizen in Limburg en Vlaams-Brabant: 5.000 euro
Bednet dat langdurig zieke kinderen via pc en internet verbindt aan hun school en klas: 5.000 euro
De Markt, in Mol, een open campus voor jongerenwelzijn: 3.000 euro
Limburgse Reddingshonden, een organisatie die o.a. therapiehonden inzet om mindervaliden nieuwe bewegingen en extra coördinatie aan te leren (bijvoorbeeld als aanvulling op klassieke kiné): 2.500 euro
Red de Motorcross, een actiecomité dat de ingezamelde fonden gebruikt voor het aanplanten van verschillende CO2-bossen om zo de uitstoot van crossmotoren te compenseren: 2.000 euro
Kriibskrank Kanner, een ouderhuis voor ernstig zieke kinderen in Laken: 5.000 euro
IE, een zelfhulpgroep gestart door ouders van kinderen met IE of Infantiele Encefalopatie: 2.500 euro
Kinderen, Adolescenten & Diabetes dat o.a. vakantiekampen opzet voor kinderen en jongeren met diabetes mellitus juvenilis: 2.500 euro
De Maretak (7bergen), een dagverblijf dat o.a. kinderen en jongeren opvangt met een ernstige mentale of meervoudige handicap: 1.500 euro

In totaal, van editie 2006 t.e.m. editie 2015, werd 409.866 euro verzameld en geschonken aan de verschillende goede doelen.

Stefan Everts zelf is bijzonder opgetogen over het resultaat: "Meer dan 400.000 euro, of meer dan 16.000.000 oude Belgische Franken, het doet heel veel deugd dat we dit hebben kunnen realiseren. Bovendien was Everts & Friends uitgegroeid tot een bekend en druk bezocht evenement op de (inter)nationale motorcrosskalender. En dan was er nog het menselijke aspect, 10.000'en mensen - vaak geen motorcrossfans - die we een mooie en ontspannende dag hebben bezorgd, alle kinderen en jongeren van onze goede doelen die steeds onze VIP's waren en genoten van het kleurrijke spektakel, de loyale inzet van meer dan 300 medewerkers, de vaak trotse steun van onze partners, de hechte band en vriendschap in het organisatiecomité, het partnership met AMC Genk,... Everts & Friends werd een intens, maar bijzonder mooi en waardevol hoofdstuk in mijn leven. Laat ons nu hopen dat er straks een vervolg op komt en een nieuwe charity race het leven ziet..."

Everts & Friends en AMC Genk wensen bij deze nogmaals alle medewerkers, rijders, sponsors, media, toeschouwers en sympathisanten te bedanken voor hun bereidwillige medewerking aan de Charity Race.

Voor de laatste nieuwtjes bezoek onze nieuws pagina

Voorwoord Stefan Everts

affiche 2015Vooreerst bedankt dat u even de tijd neemt om een blik te werpen op de webstek van de 'Everts & Friends Charity Race', een uniek motorcross-evenement dat dit jaar voor de tiende en allerlaatste keer georganiseerd wordt op de Horensbergdam te Genk. En waarvan de opbrengst integraal gaat naar enkele, door mezelf geselecteerde goede doelen: Een Hart voor Limburg (Koning Boudewijnstichting), Ter Heide (begeleidingscentrum voor personen met een ernstige of meervoudige verstandelijke handicap), MediClowns (een tiental ziekenhuisclowns die jaarlijks circa 6.000 bezoekjes brengen aan kinderen in ziekenhuizen in Limburg en Vlaams-Brabant), Bednet (dat langdurig zieke kinderen via pc en internet verbindt aan hun school en klas), De Markt te Mol (een open instelling voor jongerenwelzijn), MPI De Dageraad (onderwijs aan kinderen en jongeren met een matige tot ernstige mentale handicap), GOB Ter Engelen (gespecialiseerd opleidings- en begeleidingscentrum voor jongvolwassenen met verminderde kans op de arbeidsmarkt) en Bethanië (multifunctioneel centrum voor schoolgaande kinderen en jongeren met emotionele en gedragsproblemen).

Want uiteindelijk was het me daarom te doen. Om via het motorcross, een sport die me veel heeft gegeven, maar die vaak op een negatieve manier belicht wordt en het erg moeilijk krijgt in ons land, ook iets terug te doen. Om piloten, motorcrossfans, ex-supporters, BV's, sportvedetten, maar ook mensen die geen link hebben met de motorcross-sport samen te brengen en hen een boeiend, uniek evenement aan te bieden. Om kinderen en jongeren, die ziek of gehandicapt zijn of het moeilijk hebben, een fijne dag te bezorgen en hen financieel te ondersteunen. Vandaar dat kinderen en jongeren, en daarmee ook het jeugdmotorcross, bij 'Everts & Friends' centraal staan.

Tegelijk bedenk en organiseer ik graag evenementen en weet ik dat de 'Everts & Friends Charity Race' ondertussen uitgegroeid is tot één van de belangrijkste en meest originele motorcross-wedstrijden op de (inter)nationale kalender. Samen met meer dan driehonderd vrijwilligers doe ik er alvast alles aan om u op 21 juli, onze Nationale Feestag, opnieuw een onuitgegeven wedstrijdprogramma, een interessant deelnemersveld en boeiende randanimatie (voor het hele gezin) aan te bieden. Vermits we toe zijn aan de allerlaatste editie – tien wereldtitels, tien edities van 'Everts & Friends', zo had ik het altijd in mijn hoofd – hoop ik dat u massaal present tekent.

Ik zie u heel graag op 21 juli op de Horensbergdam te Genk!

Have fun!

S72